Kunst in Zutphen

Oproep voor evenementen

 

KCZ ontving verschillende oproepen van evenementen waar kunstenaars aan mee kunnen doen.

Wij organiseren dit niet zelf. Meer info en opgave via de linkjes naar sites van de verschillende organisaties. Wil je iets betekenen met meerdere Zutphense kunstenaars? Stuur me een mailtje. kemperman@12move.nl.

 

IJsselbiennale

KCZ wil een stimulerende, coördinerende en bemiddelende rol spelen voor Zutphense activiteiten tijdens de IJsselbiënnale.

 

Gezamenlijke PR · Makkelijker vindbaar voor bezoekers · Delen van de PRkosten door gezamenlijke presentatie

Herkenbaarheid is groot voor bezoekers · Vaker in beeld doordat anderen jouw activiteiten ook promoten

Gezamenlijk op zoek naar financiën · Beter in beeld bij de organisatoren

Geen versnipperde aanvragen voor subsidieverstrekkers en fondsen

Niet zelf het wiel uitvinden maar gebruik maken van kennis van ervaren mensen

Meeliften op ideeën voor activiteiten om inkomsten te genereren

Gezamenlijk op zoek naar benodigde faciliteiten · Locatie · Materialen · Extra menskracht

 

De organisatie van de IJsselbiennale heeft aangegeven verbindingen te stimuleren. Dat betekent dat we beter in beeld komen bij hen. Zeker als we een breed programma aan kunnen bieden met activiteiten die in een lange periode te bezoeken of te ervaren zijn.

 

Nieuw! KCZ op Instagram

 

Profielen van kunstenaars, aandacht voor actualiteiten rondom kunst,
exposities en meer.

Een profiel van jouw werk op Instagram: neem contact op met Es ten Kaat.

Zij komt bij je op atelierbezoek, maakt foto's en schrijft teksten voor instagram

last modified 2019 11 24   www.kalkowsky.nl