Kunst in Zutphen

 

 

Professionele kunstenaars vormen samen Kunst Connectie Zutphen.

Wij hebben als doel om op een uitdagende manier de kunst van Zutphen te promoten.

 

Het oorspronkelijke doel van KCZ (toen nog KAZ) was het vinden van atelierruimte voor Zutphense kunstenaars. Dat is deels gerealiseerd. Met de komst van opvolger KCZ, die als doelstelling heeft verbindingen te maken tussen bedrijfsleven en kunst in Zutphen, is een andere weg ingeslagen. Ook met resultaat: de Piet Brandsma kunstprijs en een aantal uitreikingen van de KOP, de kunst/ondernemersprijs.

Nu ligt het plan voor om van KCZ een faciliterende organisatie te maken ten dienste van alle Zutphense kunstenaars.

 

We hopen je in onze mooie en creatieve stad te zien,

het bestuur van Kunst Connectie Zutphen,

 

Marijn van den Born (voorzitter/penningmeester)

Miriam Kemperman

Marijke Stultiens (secretaris)

Wim Schalken (bestuurslid)

 

 

Comite van aanbeveling:

Harm Edens

Yvonne van der Houwen

Bart van Osch

 

En dit is het rekeningnummer: NL62 ABNA 0574 5883 53 t.n.v. KCZ

last modified 2021 12 12   www.kalkowsky.nl